UNGRICHT
恩格利特

2 3

成立于1892年的恩格利特到今天已经是罗拉和雕辊行业内的最主要供应商之一。现在该家族企业第五代管理者正不断的投资于将来之新技术以谋求其世界范围内之领导地位。

恩格利特公司占地60.000平方米,配置了现代的机器设备。单生产部 ,仓库, 和行政部就占地45.000平米。

现在恩格利特设于门兴格拉德巴赫市的工厂有200 名员工。辊子生产过程包括从辊子主体制造、表面处理、各种各样的雕刻部门到镀电处理和等离子镀陶。

                                    

                       1